Política de privacitat

TATARANA, S.L. (d’ara en endavant el propietari del lloc web), d’acord amb les recomanacions establertes per l’Agencia Española de Protección de Datos, i altres organismes d’àmbit automòmic com l’Agencia Catalana de Protecciò de Dades en relació amb donar abast al dret d’informació a Vostè com a usuari (titular de dades), ha elaborat una nova política de privacitat:


Política de privacitat


1.1 Responsable del Tractament

Estimat Usuari, el responsable del tractament i recollida de dades a través del present lloc web serà l’empresa.

Així, tingui en compte que quan Vostè entra (navega) i es relaciona a través de la present pàgina web ho està fent amb TATARANA, S.L.

 • Denominació: TATARANA, S.L.
 • C.I.F.: B-62818844
 • Domicili: C/Aragón 648-650, 3º, 1ª, 08018, Barcelona, España.
 • Email: info@tatarana.net

1.2 Finalitat del tractament de les dades

En aquest punt presentem una descripció de les finalitats del tractament de les dades que poden donar-se/recollir-se en el present lloc web, associat als fitxers de tracta TATARANA, S.L.

[Li preguem, en la seva qualitat d’usuari/titula de dades, que abans d’acceptar la política de privacitat (clicar la casella d’acceptació) o consentiment pel tractament de dades, realitzi un apropament a la informació bàsica amb caràcter general, i de forma específica a la present taula a on es determina la finalitat d’ús de les dades que vostè ens proporciona i el fitxer o fitxers a on es poden integrar les mateixes (dades).]


1.3 Terminis o criteris de conservació de les dades

En el present punt es dona abast a la informació relacionada amb la finalitat del tractament de les dades que pot donar-se a través del present lloc web. Establir que TATARANA, S.L., pot tractar més fitxer, però aquí només s’expliciten els que tenen impacte amb les dades presentades al lloc web.

 • Fitxer: Usuaris web (contactes)
 • Termini de conservació: Les dades de contacte es conservaran de forma indefinida fins que no es faci una sol·licitud d’oposició o cancel·lació per part del titular de les dades.

[El manteniment del termini de les dades s’estableix en base a un criteri propi de TATARANA, S.L., associat a la finalitat d’ús de dites dades, criteris establerts per una base jurídica que obliga al seu tractament a TATARANA, S.L. (una altra llei que exigeix el seu manteniment) i altres associats informes estadístics o històrics que poden ser d’interès per a TATARANA, S.L., a nivell estratègic o gerencial].


1.4 Destinataris (de cessions o transferències)
 • Fitxers: Usuaris web
 • Cessionaris amb caràcter general: Organismes públics competents per la sol·licitud derivat de la mateixa d’acord amb el marc normatiu, no és necessari el consentiment de les dades.

1.5 Transferències Internacionals de Dades

En aquest moment TATARANA, S.L., en la seva qualitat de responsable de fitxer/dades, no realitza cessions o transferències de dades a tercers (altres empreses) ubicades en un estat diferent de la Unió Europea.


1.6 Drets dels titulars de dades (de les persones interessades)

Con el objeto de dar alcance a uno de los aspectos fundamentales del actual y del futuro marco normativo, como es el de los derechos atribuidos a las personas físicas (titulares de datos), le acercamos un email info@tatarana.net para que pueda solicitarnos, si así lo estima, un formulario para el ejercicio de los derechos que a continuación se referencian:


a. Accés

[Nota: El dret d’accés és el que té un titular de dades, com pot ser el seu cas, consistent en poder concedir la informació que la societat té de vostè.]


b. Rectificació

[Nota: El dret de rectificació és el que té un titular de dades, com pot ser el seu cas, consistent en rectificar aquella informació/dades que la societat té d’un titular de dades, per exemple vostè, i no es troba actualitzada o adequada a la realitat del titular de les dades o és errònia.]


c. Cancel·lació

[Nota: El dret de cancel·lació és el dret a sol·licitar que les dades siguin esborrades quan ja no siguin necessàries o si el tractament és il·lícit]


d. Oposició al seu tractament

[Nota: El dret d’oposició és el que té un titular de dades, com pot ser el seu cas, consistent en oposar-se a l’ús d’aquella informació/dades que la societat té de vostè, i vostè no vol que continuï fent ús de la mateixa (informació/dades) per a determinades finalitats específiques, per exemple, no rebre informació comercial.]


e. Supressió

[Nota: El dret de supressió és el que té un titular de dades, com pot ser el seu cas, consistent en suprimir aquella informació/dades que la societat té de vostè mateix, i que vostè no vol que continuï fent ús de la mateixa (informació/dades), emparat en supòsits legals.]


f. Portabilitat de les seves dades

[Nota: El dret a rebre les dades personals en un format de lectura mecànica i enviar-les a un altre responsable del tractament.]


g. Sol·licitar la Limitació del tractament

[Nota: Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals en determinats casos]


1.7 Font de les dades (origen)

Amb caràcter general les dades, a través del present lloc, son obtinguts:

 • Del mateix interessat

[*Nota: Les dades proporcionades per un titular (usuari web), Vostè, en qualsevol dels formularis o procediments de recollida de dades establerts per a tal efecte en en lloc web, seran els seus propis, no havent de realitzar, amb caràcter general en processos de registre de dades de tercers, llevat que tingui capacitat de representació o autorització expressa].


1.8 Formularis de recollida de dades

Amb caràcter general, en el lloc web podem trobar els següents formularis per a la recollida de dades:

 • Tipus: Formulari de contacte (usuari registrat)
 • Finalitat: Contactar amb TATARANA, S.L. per a sol·licitar informació
 • Cessionaris: No està prevista la cessió de dades a tercers
 • Observacions: Només es sol·licitaran dades de contacte (email, nom, telèfon)

1.9. Xarxes Socials

TATARANA, S.L., podrà utilitzar les diferents xarxes socials (llocs, pàgines o perfils) per publicar les seves activitats, en qualsevol cas, si decideix compilar o recollir dades de contactes d’usuaris per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Ley de Sociedades de la Información – Comercio Electrónico.

Així, volem informar-lo que TATARANA, S.L., al no ser propietari de les plataformes a on s’integren les xarxes socials (llocs, pàgines o perfils) en les que es fa present, amb caràcter general, TATARANA, S.L. i l’USUARI, estan supeditats a les condicions d’ús (avisos legals) establerts per les mateixes (xarxes socials). Així, amb l’objecte de donar abast al seu dret d’informació, detallen en l’enllaç la política de privacitat de les diferents xarxes socials en les podrà fer-se present TATARANA, S.L:


Tot i això, en allò que no sigui aplicable, no reculli o permeti l’ampliació de les condicions d’ús de la xarxa social, i que pugi ser supletori a les mateixes condicions (condicions d’ús) TATARANA, S.L., ha elaborat una sèrie de normes específiques al respecte (en l’ús de les xarxes socials) per als usuaris. TATARANA, S.L., ha elaborat creado diverses pàgines, llocs i perfils en les xarxes socials per atendre, informar i apropar coneixement de la seva activitat.

Perquè aquests llocs, pàgines i/o perfils siguin útils, és necessari que l’usuari assumeixi unes regles bàsiques. Així, recomanem que llegeixi amb atenció les següents normes que s’han elaborat al respecte:

 1. Recordi que aquests llocs, pàgines o perfils, compten amb fòrums de caràcter públic. Per tant, el fet de publicar qualsevol dada, comentari o informació, constitueix que l’usuari assumeix que pot ser visualitzat/accessible per la resta d’usuaris integrats en la xarxa social i per el mateix TATARANA, S.L. (en la seva qualitat de titular i administrador del lloc, pàgina i/o perfil).
 2. Es sol·licita a l’usuari que intenti aportar valor en les publicacions. Recordar que l’usuari és el responsable de dites publicacions. En cas de dubtes, aconsellem no publicar.
 3. Aquests llocs, pàgines i/o perfils (associats a xarxes socials) constitueixen fòrums d’intercanvi d’opinions o aportacions per part dels usuaris, però no és el marc adient per crear controvèrsia ni per desqualificar a tercers.
 4. Es sol·licita a l’usuari un tracte de respecte per al conjunt d’usuaris integrats en el lloc, pàgina i/o perfil.
 5. Es sol·licita a l’usuari l’ús d’un llenguatge apropiat i correcte.
 6. Es sol·licita a l’usuari que no publiqui material publicitari ni haci ús d’aquests canals per establir accions de caràcter lucratiu o comercial.
 7. Aquests canals o mitjans no són els millors llocs per la promoció d’un usuari o la cerca de feina per part d’aquest.
 8. Les dades que es publiquin, per part dels usuaris, han de ser verídiques.
 9. L’usuari, en el cas de compartir dades o informacions pròpies (textos, fotografies, gràfics, videos o audios) queda informat que otorga a TATARANA, S.L. autorització per reproduir en qualsevol mitjà o canal físic o virtual aquestes dades o informacions.
 10. Els símbols o logotips que s’utilitzen en aquests llocs, pàgines o perfils són marques propietat de TATARANA, S.L. (o compta amb autoritzacions al respecte). També són titularitat de TATARANA, S.L. els continguts penjats, per tant, TATARANA, S.L., es reserva tots els drets de propietat intel·lectual i industrial associats als mateixos. Vostè, com a usuari, es compromet a respectar-los i a no utilitzar-los sense la deguda autorització.
 11. La descàrrega dels continguts està circumscrita a un ús personal i privat.
 12. TATARANA, S.L., desitja preservar el bon ús d’aquestes xarxes i, per això, TATARANA, S.L., com administrador del lloc, pàgina, perfil i/o recurs de la xarxa social en qüestió, es reserva el dret a eliminar qualsevol publicació o comentari que:
  1. Consideri il·legal, calumniós, irrespectuós, amenaçant, infundat, inapropiat, èticament o social reprovable o o que, d’alguna manera, pugui ocasionar danys i perjudicis materials o morals a TATARANA, S.L., els seus treballadors, col·laboradors o tercers.
  2. Incorpori dades de tercers sense la seva autorització.
  3. Sigui reiteratiu.
  4. Contingui qualsevol tipus de recomanació en benefici de l’usuari o tercers, siguin persones físiques o jurídiques.
  5. No estigui relacionat amb l’objecte del lloc, pàgina o perfil de la xarxa social.
 13. TATARANA, S.L., no es responsabilitza de les opinions vessades en aquests llocs, pàgines i perfils i no assumeix cap garantia sobre la veracitat, exactitud o actualització de les informacions en ell continguts.
 14. En cap cas, TATARANA, S.L., treballadors i personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen com si no de l’ús de la xarxa social, de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, de virus informàtics, de fallades operatives o interrupcions en el servei o transmissió de fallades en la línia; l’ús d’aquesta xarxa social, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà, constitueix un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats poden ocórrer.

TATARANA, S.L., se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido de este perfil, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin necesidad de previo aviso. En caso de que te surjan dudas relacionadas con navegación, contenido y acceso, por favor, contacta con info@tatarana.netData d’elaboració de la present política de privacitat: 18/06/2018