Indexació

Identifiquem el contingut temàtic d'un document mitjançant la terminologia d'un llenguatge controlat.

Catalogació temàtica

Describim el contingut temàtic dels documents a la catalogació, utilitzant el sistema de llenguatge controlat propi de cada un dels nostres clients (LEMAC, Autoridades de la B.N., LCSH, etc.)

Productes web

Assignem als productes de la nostra pàgina web una classificació temàtica , específica per cada contingut: text, cine, música i documentals. Volem que els nostres clients disposin de totes les eines possibles per facilitar la seva selecció .

IBIC

Utilitzem el sistema IBIC (International Book Industry Categories), per classificar els llibres per matèries . Aquest sistema ha sigut escollit com a model al mercat del llibre a Espanya.

Tesaurus

Realitzem sistemes de llenguatge controlat , tipus Tesaurus, per col·leccions i/o fons especialitzats, que faciliten el coneixement del contingut del document, per adaptar-lo a les demandes dels usuaris.